VP-BWI , Airbus A320-214 , Rossiya

VP-BWI , Airbus A320-214 , Rossiya

פרטי מטוס Aircraft Details רישום VP-BWI Registation יצרן Airbus Made דגם A320-214 Model סוג פעילות נוסעים Activity מפעיל Rossiya Airline צולם ב: LLBG – Ben Gurion Airport Location צולם ע"י

VP-BWH , Airbus A320-214 , Rossiya

VP-BWH , Airbus A320-214 , Rossiya

פרטי מטוס Aircraft Details רישום VP-BWH Registation יצרן Airbus Made דגם A320-214 Model סוג פעילות נוסעים Activity מפעיל Rossiya Airline צולם ב: LLBG – Ben Gurion Airport Location צולם ע"י

VQ-BCG , Airbus A320-214 , Rossiya

VQ-BCG , Airbus A320-214 , Rossiya

פרטי מטוס Aircraft Details רישום VQ-BCG Registation יצרן Airbus Made דגם A320-214 Model סוג פעילות נוסעים Activity מפעיל Rossiya Airline צולם ב: LLBG – Ben Gurion Airport Location צולם ע"י

VP-BIS , Airbus A319-112 , Rossiya

VP-BIS , Airbus A319-112 , Rossiya

פרטי מטוס Aircraft Details רישום VP-BIS Registation יצרן Airbus Made דגם A319-112 Model סוג פעילות נוסעים Activity מפעיל Rossiya Airline צולם ב: LLBG – Ben Gurion Airport Location צולם ע"י

VP-BBU, Airbus A319-112 , Rossiya

VP-BBU, Airbus A319-112 , Rossiya

פרטי מטוס Aircraft Details רישום VP-BBU Registation יצרן Airbus Made דגם A319-112 Model סוג פעילות נוסעים Activity מפעיל Rossiya Airline צולם ב: LLBG – Ben Gurion Airport Location צולם ע"י

VQ-BAU , Airbus A319-111 , Rossiya

VQ-BAU , Airbus A319-111 , Rossiya

פרטי מטוס Aircraft Details רישום VQ-BAU Registation יצרן Airbus Made דגם A319-111 Model סוג פעילות נוסעים Activity מפעיל Rossiya Airline צולם ב: LLBG – Ben Gurion Airport Location צולם ע"י

נגישות