VP-BIS , Airbus A319-112 , Rossiya

VP-BIS , Airbus A319-112 , Rossiya

פרטי מטוס Aircraft Details רישום VP-BIS Registation יצרן Airbus Made דגם A319-112 Model סוג פעילות נוסעים Activity מפעיל Rossiya Airline צולם ב: LLBG – Ben Gurion Airport Location צולם ע"י

נגישות