4X-ATI , ATR 72-500 , IsrAir

4X-ATI , ATR 72-500 , IsrAir

4X-ATI , ATR 72-500 , IsrAir

תמונה זו צולמה כחלק מאלבום תיעוד לתעופה אזרחית בישראל ופורסמה בראשיתה באתר מתוך מטרה להצגתה ברשות הרבים. התמונות המפורסמות באתר ניתנות לשימוש חופשי אך בתצורתן המקורית בלבד ותוך פרסום שם האתר או כתובת דומיין האתר או שם הצלם המבצע במידה ופורסם.

בהנחה ועלה הצורך לבצע שינויים כלשהם בתמונה או צורך לקבל את התמונה המקורית שצולמה ללא הכיתובים יש ליצור קשר עם צלם התמונה.

התמונה מוגנת תחת זכויות יוצרים אך עם זאת היוצר התיר את השימוש בה תחת תנאים מסויימים = green copyright

This photo was taken as part of a documentary album for civil aviation in Israel and was initially published on the site with the aim of presenting it in the public domain. The images published on the site can be used freely, but in their original form only, and by publishing the name of the site or the domain name of the website or the name of the photographer who performs the event if published.

Assuming the need to make any changes in the image or need to get the original image taken without the captions should contact the image photographer.

The image is protected under copyright, however the author has allowed its use under certain conditions = green copyright

אהבת את הצילום?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.