4X-AVT , ATR 72-500 , Arkia Israeli Airlines

4X-AVT , ATR 72-500 , Arkia Israeli Airlines

תמונה זו צולמה כחלק מאלבום תיעוד לתעופה אזרחית בישראל ופורסמה בראשיתה באתר מתוך מטרה להצגתה ברשות הרבים. התמונות המפורסמות באתר ניתנות לשימוש חופשי אך בתצורתן המקורית בלבד ותוך פרסום שם האתר או כתובת דומיין האתר או שם הצלם המבצע במידה ופורסם.

בהנחה ועלה הצורך לבצע שינויים כלשהם בתמונה או צורך לקבל את התמונה המקורית שצולמה ללא הכיתובים יש ליצור קשר עם צלם התמונה.

התמונה מוגנת תחת זכויות יוצרים אך עם זאת היוצר התיר את השימוש בה תחת תנאים מסויימים = green copyright

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.